Phân bón gốc 7 ngày - phân hữu cơ sinh học

[giaban]100,000[/giaban]
[tinhtrang]Chỉ còn 30 Lít[/tinhtrang]
[km][/km]
[chitiet]
 Trước khi xem thông tin về sản phẩm mời mọi người xem qua về một số review của những người đã sử dụng phân bón 7 ngày của Dương Anh.
Dương Anh sẽ giữ nguyên ảnh để mọi người tham khảo. Tất nhiên ảnh đã được xin phép chủ nhân.

Tốt rễ - nảy mầm

Tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây, khỏe rễ nên mầm, mầm gốc ra rất nhiều. 80% sử dụng đều ra mầm gốc. Số còn lại mầm ngọn không đếm xuể.


Đơm nụ kết hoa

 Đối với cây hoa hồng việc nở nhiều hoa, hoa chuẩn form không còn khó nữa. 
Những cây hoa dưới đây chỉ có sử dụng phân bón gốc 7 ngày của Dương Anh[/chitiet]

Bình luận

0917 609 906